• Grupa modelarzy zainteresowanych historią oraz budową modelu Santisima Trinidad (1769 - 1805), największego żaglowca epoki Wojen Napoleońskich oraz innych liniowców tego okresu m.in. HMS Victory. Wymiana poglądów, informacji, ciekawostek.
  • Kategoria
    Żaglowce
  • Utworzona
    czwartek, 16 grudzień 2010
  • Administrator grupy
    Karrex
Inne grupy w kategorii:
Żaglowce