• W tym dziale opisane będą wysiłki ludzi, których zadaniem miało być doskonalenie technik budowy statków, czynienie ich coraz szybszych i bezpieczniejszych. W historii często jedna szkoła budowy przenikała się z drugą, mimo tego, że broniono się przed przepływem technologii, bo to ona dawała pierwszeństwo na morzu....
  • Kategoria
    Historia żeglugi
  • Utworzona
    środa, 08 wrzesień 2004
  • Administrator grupy