MASZTY

W większości kolekcji maszty były osadzane PROSTOPADLE do podłoża - bez uwzględniania indywidualnyh kątów.
Jak widać na planach VASY maszty powinny być pochylone - fokmaszt lekko ku dziobowi, grotmaszt i bezan dość mocno ku rufie.Jak widać poniżej w kolekcji VASA te pochylenia zostały zastosowane.

Marek napisał:

Wykonałem maszty do mojego modelu. Przy próbie ich umieszczenia w gniazdach okazało się, iż fokmaszt osadzony jest prawie prostopadle do pokładu natomiast grotmaszt i bezanmaszt są w stosunku do tej samej płaszczyzny mocno pochylone w kierunku rufy.

Pierwsze skojarzenie mając doświadczenia kolekcyjne podpowiadało, że to ewidentny błąd. Później dokładne oglądanie angielskiej wersji pakietu 12 pokazuje skośne osadzenie tych dwóch masztów. Dalsze oglądanie już wszędzie to samo.

Dlatego jeśli kogoś będzie niepokoiło to samo to faktycznie grotmaszt i bezanmaszt mają wyraźne nachylenie w tył. Już bez szukania doskonale to widać na modelu muzealnym i nie jest to żaden efekt "rybiego oka".


Jeszcze stara rycinaI jeszcze model prezentowany przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
_________________