[OSPREY] THE WARSHIP TYGER / Richard Endsor

Karrex Dyskusja rozpoczęta przez Karrex 3 lat temu
Temat z pażdziernika 2019 r.

18 lutego 2020 zostanie wydana (już do nabycia) w wydawnictwie Osprey

 

The Master Shipwright's Secrets: How Charles II built the Restoration Navy
THE WARSHIP

TYGER


Autor: Richard Endsor
304 strony
   A magnificent illustrated history of HMS Tyger, a fourth-rate ship of the Navy of Charles II.
   Inspired by the recent discovery of mathematically calculated digital plans for a fourth-rate ship, written by the Deptford master shipwright, John Shish, The Warship Tyger is an illustrated history of the HMS Tyger, one of the smaller warships of the Restoration period.
   Tyger was originally built in the middle of the 17th century and served in the Anglo-Dutch Wars. It was sent to Deptford for rebuilding at the end of the wars in 1674, but the ship was left to deteriorate over the next few years and ended up as a sunken wreck at the bottom of the great double dock. Eventually, the yard officers at Deptford wrote that there was “no such thing as the Tyger” and wanted to pay off the last warrant officers belonging to her. However, King Charles II decided otherwise and kept her on the books to eventually reappear as a “rebuilt” but in fact, entirely new ship in 1681.

 

  This book is replete with beautiful and detailed illustrations of the construction of the Tyger and explores both its complicated history and its complex rebuilding, complete with deck plans, internal sections, and large scale external shaded drawings. The title also explores associated ships including another fourth-rate ship, the Mordaunt, which was purchased into the navy and had a dimensional survey made of her at the time by John Shish. A rare contemporary section drawing of another fourth-rate English ship and constructional drawings of Shish's later fourth-rate ship, St Albans are also included


Tłumacz Google

    Wspaniale ilustrowana historia okrętu Marynarki Wojennej Karola II czwartej klasy HMS Tyger.
   Zainspirowana niedawnym odkryciem obliczonych matematycznie cyfrowych planów okrętu czwartej klasy, ...hmm master shipwright Deptford, Johna Shisha, książka The Warship Tyger  - to ilustrowana historia HMS Tyger, jednego z mniejszych okrętów wojennych okresu Restauracji.
   Tyger został zbudowany w połowie XVII wieku i brał udział w wojnach angielsko-holenderskich. Został wysłany do Deptford w celu odbudowy pod koniec wojen w 1674 r., jednak w ciągu następnych kilku lat został zniszczony i skończył jako wrak na dnie wielkiego podwójnego doku. Miał być zdjęty z ewidencji Marynarki Wojennej, jednak król Karol II postanowił inaczej i utrzymano go w księgach, by ostatecznie pojawić się jako „przebudowany”, ale w rzeczywistości zupełnie nowy okręt zbudowany w 1681 roku.
   Książka jest przepełniona pięknymi i szczegółowymi ilustracjami budowy Tygera i eksploruje zarówno jego skomplikowaną historię, jak i złożoną przebudowę, wraz z planami pokładów, częściami wewnętrznymi i dużymi cieniowanymi rysunkami zewnętrznymi. Autor bada także powiązane okręty, w tym inny okręt czwartej klasy, Mordaunt, który został zakupiony przez Marynarkę Wojenną i miał wtedy, wykonane w niej badanie wymiarowe przez Johna Shisha. Uwzględniono także rzadki współczesny rysunek innego angielskiego statku czwartej klasy oraz rysunki konstrukcyjne Shisha późniejszego okrętu czwartej klasy -  St Albans.Mordaunt, 1681; okręt wojenny czwartej klasy; 40-50 działowy

https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/65965.html


St Albans, 1687; okręt wojenny czwartej klasy; 50 działowy

https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/66337.html


ilustracja Endsora z książki WARSHIP ANNE

Jedna z prac malarskich Richarda Endsora


https://navaldockyards.org/news/

trafiła na obwolutę książki THE RESTORATION WARSHIP
http://www.richardendsor....ship/4539579137
_________________

Pozdrawiam
Karol