Fighting Ships: 1850-1950 / Sam Willis

Karrex Dyskusja rozpoczęta przez Karrex 4 lat temu

Fighting Ships: 1850-1950

Sam Willis

Fighting Ships opowiada historię 3000 lat historii morskiej.
Trzeci tom to stulecie od roku 1850 do 1950.

Wydawnictwo: Quercus




  From the Inside Flap

  The Battle of Jutland, 1916: two huge fleets face each other across the North Sea in the largest naval engagement of the First World War. In one dramatic photograph, smoke billows from the mortally wounded Queen Mary; in another, the German battlecruiser Seydlitz lies crippled by a final salvo from the British ship. Together these images capture the triumph and tragedy of this momentous battle that was to turn the course of the Great War.

  Fighting Ships 1850-1950 presents a stunning collection of 150 large-scale paintings, drawings, photographs and ship plans that tell the story of naval warfare from the first iron and steam warships to the deadly U-boats and aircraft carriers of the Second World War. Over these 100 years, the most significant naval engagements are dramatically depicted in striking detail - the bombardment of Sveaborg during the Crimean war, the battles of Tsushima and Jutland, the evacuation of Dunkirk, the attack on Pearl Harbor, the Battle of Midway, and the D-Day landings, as well as the Japanese surrender - revealing the glory and exhilaration of the last great age of marine warfare. Arranged chronologically, the ships illustrated include HMS Warrior, the first iron-hulled, heavily armoured warship; the mighty HMS Dreadnought; the cruiser Aurora which ignited the Russian revolution; the Graf Spee, under attack on the River Plate; the formidable German battleship Bismarck; the British aircraft carriers HMS Argus and Illustrious, and the Japanese giant Akagi, amongst many others.
  This remarkable collection not only showcases some of the greatest naval artists of the period, including John Wilson Carmichael, Gustave Bourgain, McClelland Barclay, Kobayashi Kiyochika, William Lionel Wyllie, and the official British war artist Richard Eurich, but also features powerful photographs, often taken by the sailors themselves. Each image is accompanied by Sam Willis's expert commentary, shedding light on the key naval conflicts of the era and the breathtaking complexity of the modern warship, as well as the stories of heroic commanders, and life - and death - on board ship for the ordinary sailor.

  From the Back Cover

  A magnificent record of the last great age of sea warfare in 150 striking images.
  "A black vicious ugly customer as ever I saw, whale-like in size, and with as terrible a row of incisor teeth as ever closed on a French frigate" Charles Dickens on HMS Warrior

224 strony
Bardzo duży format:
wymiary: 353 x 436 x 47mm | 3,677g



Wydawca napisał/a:
...
Fighting Ships 1850-1950 presents a stunning collection of 150 large-scale paintings, drawings, photographs and ship plans that tell the story of naval warfare from the first iron and steam warships to the deadly U-boats of World War II. Published in partnership with the National Maritime Museum, this new edition includes many updated images.

The period's most significant naval engagements are depicted in striking detail - the bombardment of Sveaborg during the Crimean war, the attack on Pearl Harbor, as well as the evacuation of Dunkirk and the D-Day landings - revealing the glory and exhilaration of the last great age of marine warfare.

Arranged chronologically, the ships illustrated include HMS Warrior, the first iron-hulled, heavily armoured warship; the battleship Aurora which ignited the Russian revolution; formidable German battle cruiser Bismarck; British aircraft carriers HMS Argus and HMX Illustrious and the Japanese Akagi, among many others.

This remarkable collection not only showcases updated images of some of the greatest naval artists of the period but also features powerful photographs, often taken by the sailors themselves. Each image is accompanied by Sam Willis's expert commentary, shedding light on the key naval conflicts of the era and the breathtaking complexity of the modern warship.
...


Fighting Ships 1850-1950 przedstawia oszałamiającą kolekcję 150 wielkoformatowych obrazów, rysunków, fotografii i planów statków, które opowiadają historię wojen morskich od pierwszych okrętów żelaznych i parowych po śmiercionośne U-Booty z II wojny światowej. Ta nowa edycja, opublikowana we współpracy z Narodowym Muzeum Morskim, zawiera wiele zaktualizowanych zdjęć.

Najbardziej znaczące bitwy morskie w tym okresie zostały przedstawione w uderzających szczegółach - bombardowanie Sveaborga podczas wojny krymskiej, atak na Pearl Harbor, a także ewakuacja Dunkierki i lądowanie w Normandii (D-Day) - ujawniając chwałę i radość z ostatniego wielkiego wieku wojen morskich.

Ustawione chronologicznie, zilustrowane okręty obejmują HMS Warrior, pierwszy żelazny, mocno opancerzony okręt wojenny; pancernik Aurora, który wywołał rewolucję rosyjską; budzący grozę niemiecki krążownik Bismarck; Brytyjskie lotniskowce HMS Argus i HMX Illustrious oraz japoński Akagi, między innymi.

Ta niezwykła kolekcja nie tylko prezentuje zaktualizowane zdjęcia niektórych z największych artystów marynarki wojennej tego okresu, ale także zawiera potężne zdjęcia, często wykonywane przez samych żeglarzy. Każdemu obrazowi towarzyszy komentarz ekspercki Sama Willisa, rzucający światło na kluczowe konflikty morskie tamtej epoki i zapierającą dech w piersiach złożoność współczesnego okrętu wojennego.




___________________________
https://www.amazon.co.uk/...s/dp/1848667027

_____________________________













_________________

_________________
Pozdrawiam
Karol