Panorama z 9 pionowych zdjec posklejanych w programie PTGUi.