Zasada kazdego ropewalka jest jednoczesne i rownomierne skrecanie poszczegolnych nitek na linke tak, by kazda nitka nie splątywala sie z pozostalymi, a wiec koniecznosci utrzymywania ich w odpowiednim...